Kontakt
Firma EBM Bukowski świadczy swoje usługi w szeroko rozumianej branży elektrycznej. Wykonujemy zlecenia zarówno dla pojedynczych inwestorów (np. instalacje mieszkaniowe, teletechniczne, przyłącza elektryczne itp.), oraz dla firm (duże obiekty budowlane jak np. hale produkcyjno-magazynowe, biurowce, ośrodki konferencyjne, salony usługowe itp). Wszystkie powierzone nam prace realizujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej, podpartymi praktyczną wiedzą zdobytą podczas wieloletniej działalności.


W skład świadczonych przez nas usług wchodzi:
Aleja Krakowska 216
02-219 Warszawa
tel.: (22) 846 05 83
tel./fax: (22) 868 30 51
tel.kom.: 601 207 545
email: biuro@ebmbukowski.pl
więcej>>

+ Projektowanie
- instalacji wnętrzowych (np. budynki mieszkalne, hotele, lokale usługowe, hale przemysłowe itp.),
- instalacji zewnętrznych (linie kablowe, linie napowietrzne, przyłącza).

 

+ Budowa obiektów elektroenergetycznych takich jak:
- linie elektroenergetyczne (kablowe oraz napowietrzne),
- stacje transformatorowo-rozdzielcze (słupowe, wnętrzowe, kontenerowe),
- złącza kablowe, itp.

 

+ Wykonywanie szeroko rozumianych instalacji wnętrzowych takich jak:
- instalacje mieszkaniowe
- instalacje przemysłowe
- instalacje teletechniczne
- sieci komputerowe
- systemy alarmowe